Ми і Чехія

Праця

Новини Чехії

Перебування у ЧР

Соціальне забезпечення

Греко-Католицький Карітас в Ліберці


Пошук

Пошуковий запит повинен бути не менше 4-х символів.
Громадянство

Автор: Mgr. Pavel

Дата: 2011-11-26

Практичне значення громадянства

 

В порівнянні із дозволом для постійного проживання, з яким є пов’язана більшість суспільних прав чеського законодавства, має статус громадянина такі вигоди:

 1. активне і пасивне виборче право
 2. громадянина не можна засудити ані до адміністративного видворення ані на нього не можна накласти кару видворення
 3. громадянину не можна відмовити у вступі на територію ЧР
 4. ЧР надає дипломатичну охорону /нині надають до певної міри допомогу і останні члени ЄС/

 

Набуття громадянства Чеської Республіки народженням

У Чеській Республіці діє у зв’язку із набуттям громадянства дітей правило ius sanguinis (право крові), тобто становлювання дітям громадянства тотожного з громадянством їхніх батьків.

Якщо обоє або хоча б один із батьків є громадянином ЧР, набуває їхня дитина громадянство народженням. При чому, на перешкоді у даному випадку не стоїть ані той факт, що дитина набуває народженням громадянство й іншої чи інших держав. У такому випадку дитина є від народження  громадядином кількох держав.

У випадку якщо мати дитини є іноземкою, а батько дитини, який не є чоловіком даної іноземки є громадянином, набуває їхня дитина громадянство встановленням батьківства. Така дитина набуває громадянство в день, коли набуває сили встановлення батьківства, тобто спільною заявою батьків у ЗАГС або рішенням суду про встановлення батьківства (закон не говорить ясно у випадку, якщо мати-іноземка є дружиною іноземця, який не є біологічним батьком дитини, тобто коли дитина не є позашлюбною, але батьківство її батька-громадянина лише встановлюється).

Якщо обидва батьки є особами без громадянства і якщо хоча б один із них має дозвіл на постійне проживання в ЧР і дитина народиться на території ЧР, така дитина набуває громадянство народженням.

Якщо батьки дитини невідомі і дитину було знайдена на території ЧР, така дитина набуває громадянство знайденням, якщо не виявиться, що дитина набула народженням громадянство іншої країни.

Якщо батьки є іноземцями або вони не відомі, може їхня дитина набути громадянство усиновленням (адопцією) громадянином ЧР. Така дитина набуває громадянство днем, коли набуває юридичної сили рішення суду про усиновлення.

Надання громадянства

 

Міністерство внутрішніх справ може надати громадянство Чеської Республіки іноземцеві, який відповідає наступним 5 законним умовам:

Якщо як мінімум 5 років постійно проживає у ЧР, причому він протягом цього періоду перебуває переважно на території ЧР. Міністервство внутрішніх справ може звільнити іноземця від вимоги відносно 5-ти річного строку постійного проживання чи від вимоги переважного перебування на території ЧР (тільки за умови, якщо заявник в день подання заяви має дозвіл на постійне проживання) з причин,

 • які підтверджують певні зв’язки заявника до Чеської Республіки чи колишньої Чехословаччини (див. параграф 11, азб. /1/ закону) або навпаки
 • якщо заявник немає жодного громадянства або
 • в ЧР отримав притулок.

 

Якщо заявник доведе, що позбувся попереднього громадянства або що набуттям громадянства ЧР напевно його позбудеться. Здебільшого потрібно предявити офіційний документ країни попереднього громадянства, який підтверджує, що заявник вже не є громадянином даної країни або що дана країна його ніколи за громадянина не вважала або що за законодавством даної країни набуття громадянства іншої країни автоматично позбавляє громадянства даної країни (що може бути Міністерсту відомо). Даний документ очевидно не мусять предявляти іноземці без громадянства чи ті, хто на території ЧР отримали притулок.

Від даної вимоги може бути іноземець звільнений (зі сторони міністерства), якщо заявник перебував законно на території ЧР (тобто у випадку, коли іноземець перебував на території ЧР  5 років не на основі дозволу на постійне проживання, але так само на основі візи) і якщо

 • країна походження заявника на основі свого законодавства не має право звільнити громадянина з громадянства
 • якщо країна походження відмовляється у видачі такого документу
 • якщо для заявника чи його найближчої сім’ї було би подання заяви про звільнення з громадянства небезпечним
 • звільнення із громадянства пов’язане із надмірними адміністративними зборами чі іншими у демократичній країні неприйнятними умовами
 • надання громадянства іноземцеві було би для ЧР визначним надбанням предусім у галузі науки, культури, спорту чи суспільно-громадського життя
 • заявник у минулому втратив чеське чи чехословацьке громадянство (не торкається громадян Словаччини)

 

Від даної умови може Міністерство заявника звільнити у випадку якщо він відповідає наступним умовам:

 • має дозвіл на постійне проживання в ЧР мінімум 5 років
 • має дійсний зв’язок із ЧР
 • проживає на території ЧР мінімально 20 років

П’ятилітня відсутність судимості, тобто, що заявника не було правомічно засуджено за умисний злочин протягом останніх 5-ти років. Від даної умови не можна заявника звільнити.

Знання чеської мови (при співбесіді в адміністрації, де заявник подає заяву). Від цієї умови може міністерство заявника звільнити лише у випадках, вартих особливої уваги.

Виконання обов’язків згідно з “Законом про іноземців” та обов’язків стосовно медичного та соціального страхування, податків, відрахувань та зборів. Від цієї умовм міністерство може заявника звільнити лише у випадках, вартих особливої уваги.

Про надання громадянства повинен іноземець подати клопотання. Заяву повинен адресувати на Міністерство внутрішніх справ, але вислати її треба на адресу відповідної установи (тобто адерсується Міністреству посередництвом відповідної установи). Відповідним органом найчастіше буває муніципалітет за місцем постійного прожування заявника, у Празі розходиться про Містські частини, але кожен Край дане питання рішає по своєму, тому бажано перед поданням заяви інформуватися.

Заяву має право кожна особа подавати за себе або

 

 • подружжя може подати спільну заяву
 • один або обоє батьків можуть у заяву включити дитину молодшу 15 років
 • за дитину молодшу 15 років (яка подає заяву самостійно) повинен заяву подавати законний представник (тобто один із батьків, опікун чи усиновитель).

 

У заяві повинні бути наведені такі дійсності як напр. те, що заявник є прохачем про надання громадянства і так само в разі необхідності, що заявник просить звільнення від якогось чи якихось вищенаведених умов.

 

Заява повинна містити так само наступні додатки:

 1. Свідоцтво про народження і свідоцтво про одруження, свідоцтво про розірвання шлюбу і свідоцтво про смерть чоловіка/дружини (тобто документи громадянського стану)
 2. документ держави походження про те, що заявника було звільнено з громадянства даної країни чи документ, що підтверджує, що набуттям іншого громадянства громадянин даної країни звільнається від її громадянства (див. друга умова закону)
 3. довідка про несудимість не старша 6 місяців /видається терміново за адресою: вул.Соудні 1, Прага 4, станція метро Пражскего повстані, заяву можна також подати на кожному муніципалітеті чи районній прокуратурі – в такому разі термін оформлення 2-3 тижні. Адміністративний збір в обох випадках становить 50 Кч, гербова марка) - не торкається дітей
 4. життєпис (метою якого є інформувати міністерство про те, яким чином був заявника пов’язаний із ЧР у минулому і про його наміри тут проживати у майбутньому, заявники додають у деяких випадках також відзив працедавця про їхні особи і т.п.) – не торкається дітей
 5. згоду другого з бітьків дитини молодшої 15 років (тобто не того, який за дитину подає заяву) про те, що він/вона погоджуються із зміною громадянства їхньої дитини

 

Адміністративий збір за надання громадянства – 10.000,- Кч. Дана сума не підвищується у випадку, коли в одній заяві наведено більше осіб (напр. подружжя і їхні діти) міністерство може в інтересах держави знизити збори на 1.000,- Кч.

Заявники здебільшого змушені предявляти документи (напр. свідоцтво про народження), які були видані за кордоном. Аби такими документами могли офіційно коритатися в ЧР і аби такі документи мали характер офіційних документів, повинні бути належно завірені. Переклад українського документа є дійсним для подальшого користування в ЧР у випадку, коли він виконаний і засвідчений офіційним судовим перекладачем ЧР. Список судових перекладачів можна знайти за адресою www.justice.cz. Переклад вважається також дійсним, коли виконаний українським перекладачем і належним чином засвідчений Консульським відділом в Посольстві ЧР.

Адміністративне ведення справи щодо заяви про надання громадянства

 

Після подання клопотання викличе відповідний орган, в якому було клопотання подано заявника до співбесіди, під час якої з’ясовуватиме рівень знання чеської мови у заявника. Розходиться приблизно про 30-ти хвилинну розмову, під час якої заявник отримає статтю з газети, на основі якої буде з’ясовуватись здібність заявника розуміти  текст і реагувати на задані питання. Відповідний орган далі заповнить разом із заявником формуляр, інформує його про його права (напр. про те, що заявник може з причини незаможності зажадати пониження адміністративних зборів), зажадає позицію муніципалітету - у місці постійного перебування заявника і відішле заяву в 30-ти денному строці від її подання у Міністерство внутрішніх справ.

 

Міністерство протягом приймання рішення може викликати заявника до співбесіди.

На надання громадянства не можна предявляти жодні юридичні вимоги ані у випадку якщо заявник виповнює всі вищенаведені вимоги, але міністерство повинно назвати причини свого рішення.

Якщо міністерство громадянство надасть, то виставить Документ про надання громадянства ЧР, який надішле відповідному органу. Заявник старший 15-ти років набуває громадянство складенням державо-громадянської присяги перед секретарем муніципалітету, у Празі перед секретарем Районної адміністрації. Діти молодші 15-ти років набувають громадянство разом із своїми батьками або днем отримання Документу про надання громадянства ЧР. Особи, які були міністерством внутрішніх справ ЧР звільнені від вимоги складання присяги набувають громадянство днем набуття юридичної сили рішення про звільнення від складання державо-громадянської присяги.

Якщо Міністерство заяву про надання громадянства відхилить, можна проти даного рішення у 15-ти денному терміні від його отримання подати апеляцію до міністра внутрішніх справ. У даній апеляції бажано навести причини, чому висловлюється претензія до наданого рішення, у чому дане рішення є неправильним, але це не обов’язково.  (Для написання такої апеляції рекомендується використати послуги юриста). У питанні апеляції приймає рішення міністр внутрішніх справ. З 1.1.2004р. держсекретар міністерства внутрішніх справ на основі пропозиції ним створеної спеціальної комісії.

Якщо така апеляція була так само відхилена, можна проти такого рішення подати адміністративний позов до 2 місяців від доручення рішення. Позов подається у Містському суді в Празі і адміністративний збір становить 2000,-Кч. Позивач не мусить бути представлений адвокатом.

 

Документи, які доказують (стверджують) громадянство:

Внутрішній паспорт: (Закон № 328/1999 Зв. “Про внутрішні паспорти”). Внутрішній паспорт видає територіально відповідний /у місці постійного проживання/ муніципалітет із поширеною компетенцією, у Празі - Містська частина Праги 1-22, у Брно, Остраві і Плзені - Мерія.

До написаної заяви про видання внутрішнього паспорту потрібно додати:

 1. свідоцтво про народження чи метрика
 2. документ про надання ідентифікаційного коду, якщо даний код не наведено у іншому із поданих документів
 3. документ, який засвідчує громадянство
 4. документ, що засвідчує сімейний стан, якщо розходиться про громадянина, який/яка був чи є одруженим/ою.

 

Закордонний паспорт (Закон  № 329/1999 Зв. “Про закордонні паспорти”) видають ті ж самі органи, компетентні до видавання даних документів.

Свідоцтво про громадянство: видає відповідна адміністрація /Krajskэ ъшad, у Празі Містські частини, у Брно, Остраві і Плзені – Мерія) на основі заяви громадянина.

Підтвердження про громадянство: видає відповідний орган, якщо громадянство особи спірне.

Адміністративний збір за видання свідоцтва чи підтвердження: 100,-Кч.
Термін оформлення: 60 днів.
Проти рішення можна подати апеляцію у Міністерство внутрішніх справ.

 

Громадянство Чеської Республіки анулюється

На основі заяви громадянина про те, що він хоче позбутися громадянства. Таку заяву може подати лише особа, яка

 1. як правило, перебуває за кордоном
 2. має одночасно громадянство іншої держави

 

Таку заяву, як правило, громадянин подає у представницькому органі ЧР за кордоном. Основою заяви є, наприклад, аби особа, яка народженям отримала два громадянства, могла позбутися того громадянства, якого не бажає (напр. не хоче в даній країні проходити військову службу). Громадянин Чехії не може анулювати громадянство ЧР без того аби у нього одночасно не було іншого громадянства.

У відносинах з Україною не існує договірного документу про припинення подвійного громадянства.

Закони:
Закон № 40/1993 Зв. “Про набуття і позбуття громадянства ЧР”, у діючій редакції
Закон № 133/2000 Зв. “Про евіденцію громадян та ідентифікаційні коди”, у діючій редакції
Закон № 328/1999 Зв. “Про внутрішні паспорти”, у діючій редакції

Перейти на початок сторінки

Переглядів: 2487

Коментарі до статті:

Добавте свої коментарі:

Введіть значення сумми чисел вказаних на картинці

Останні зміни

З Великоднем!

Фахівців з української політики відтепер готуватимуть у Брно

Український народний дім у Празі.

Страхи Віктора Януковича

Захист українських мігранток по-чеськи

Архів

2020-04

2016-08

2015-12

2012-05

2012-03

2012-02Виділить орфографічну помилку мишкою та натисніть Ctrl+Enter. Зробимо мову чистішою!