Ми і Чехія

Праця

Новини Чехії

Перебування у ЧР

Соціальне забезпечення

Греко-Католицький Карітас в Ліберці


Пошук

Пошуковий запит повинен бути не менше 4-х символів.
Дії іноземця при працевлаштуванні на території ЧР

Автор: http://portal.mpsv.cz

Дата: 2011-11-26

Дії іноземця при працевлаштуванні на території ЧР


Після вступу Чеської Республіки до Європейського Союзу у 2004 році змінилася вся система працевлаштування іноземців на території цієї країни. Був прийнятний новий закон про працевлаштування під номером 435/2004 Збірки. У цьому законі усі іноземці розділяються на дві групи: першою групою є громадяни країн ЄС, які мають вільний доступ до ринку праці. Друга група – не громадяни країн ЄС (громадяни так званих третіх країн, у тому числі й України). У сфері працевлаштування на території ЧР для цих іноземців та їхніх працедавців діють певні умови, які далі детально описані.


  Якщо працедавець отримає дозвіл працевлаштовувати працівників з-за кордону, іноземець може негайно звернутись із заявою про видачу дозволу на працевлаштування. Це він може зробити або особисто, або – як правило – перед своїм приїздом на територію ЧР за допомогою довіреної особи – працедавця або іншого уповноваженого представника, який має письмове доручення від іноземця.

 За новою редакцією Закону про перебування іноземців він також може водночас звернутися із заявою про надання візи на перебування понад 90 днів з метою працевлаштування. Така практика може значною мірою скоротити термін отримання документів (більше про це дивіться у розділі „Віза понад 90 днів з метою працевлаштування”).

 1) Робоче місце

Видати іноземцеві дозвіл на роботу в ЧР Центр Зайнятості може на таке робоче місце:

  - яке зголошене працедавцем як вільне,

 - на яке неможливо прийняти громадянина ЧР або громадянина ЄС,

 - на яке працедавець отримав дозвіл приймати працівників з-за кордону.

 Дозвіл вимагається на всі види трудових відносин, які передбачає Кодекс законів про працю і які укладає іноземець на території ЧР, тобто:

 - трудові відносини,

  додаткові трудові відносини,

 - угода про проведення робіт,

 - угода про трудову діяльність, у тому числі й тоді, коли ці види відносин відбуваються водночас.

 Іноземець може на території ЧР влаштуватись на роботу за умов наявності:

 1. Дійсного дозволу на працевлаштування;

 2. Дійсної візи на перебування з метою працевлаштування.

 2) Отримання дозволу на працевлаштування

 Якщо Центр Зайнятості видасть працедавцю рішення про дозвіл приймати працівників із-за кордону, то іноземець, обраний працедавцем, або його довірена особа може у той самий день у відповідному відділенні Центру Зайнятості подати ЗаявУ іноземця про дозвіл на працевлаштування – формуляр № 4 (стягнути можна на http://portal.mpsv.cz/sz/zamest - потім необхідно натиснути посилання на закордонну зайнятість, працевлаштування іноземців, дії іноземця).

 Що необхідно вказати у заяві:

 - ідентифікаційні дані іноземця (тобто ім’я або інші імена, прізвище, якщо є – рідне (дівоче) прізвище, громадянство, ідентифікаційний код в Чехії або дата та місце народження, якщо ідентифікаційний код не був наданий, місце проживання),

- адресу в країні постійного проживання та адресу для надсилання поштових відправлень,

 - номер закордонного паспорта або іншого дійсного документа для виїзду за кордон і назва органу, який видав цей документ,

 - ідентифікаційні дані майбутнього працедавця (назва, робоча адреса, ідентифікаційний код, реєстраційний номер дозволу набирати працівників з-за кордону тощо),

 - вид роботи,

 - місце виконання роботи,

 - термін, протягом якого виконуватиметься робота,

 - можливо, інші дані, необхідні для виконання роботи.

 3) Додатки до заяви

 - Фотокопія першої сторінки закордонного паспорта або іншого документа для виїзду за кордон, який містить основні ідентифікаційні дані іноземця (з оглядом на транслітерацію письма). При заповненні заяви про дозвіл на працевлаштування іноземцю необхідно стежити за тим, щоб його ідентифікаційні дані відповідали даним у паспорті. Якщо ім’я не відповідатиме у дозволі на працевлаштування, консульство не зобов’язане видати візу, тому що – за документами – не йдеться про одну й ту саму особу. Цю фотокопію Центр Зайнятості повинен потім повернути заявнику або ліквідувати.

 - Підтвердження від працедавця про те, що він гарантує даному іноземцю роботу (бланк можна закачати на http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam, потім натиснути на посилання – працевлаштування іноземців, дії іноземців, бланк № 6). Центр Зайнятості за цим документом може оперативно проконтролювати, чи заява іноземця відповідає заяві працедавця – чи відповідає робоче місце, чи має працедавець дозвіл на набір працівників з-за кордону тощо (фотокопію такого дозволу варто мати з собою).

 - Документ про професійну придатність для спеціальності, за якою працюватиме іноземець на території ЧР (свідоцтво про закінчення професійного навчання, атестат зрілості, диплом про закінчення вищого навчального закладу тощо). Слід при собі мати оригінал або нотаріально завірену копію. Якщо документ видано не чеською або словацькою мовою, слід пред’явити його судово завірений переклад. У випадку працевлаштування у сфері охорони здоров’я (лікар, медсестра, фармацевт тощо) діють особливі правила та вимоги – див. нижче.

 - Довідка від лікаря про стан здоров’я іноземця, яка не може бути старшою за місяць. Зміст довідки про стан здоров’я іноземця у законі не специфіковано. Якщо довідку видано не чеською або словацькою мовою, слід пред’явити її судово завірений переклад.

 - Інші документи, якщо це випливає з характеру працевлаштування або якщо про це говорить діюча міжнародна угода, яку ратифікував Парламент і яку Чеська Республіка має дотримувати.

 Адміністративний внесок за подання заяви іноземця про дозвіл на працевлаштування на території ЧР складає 500 крон чеських. Проти рішення про надання або ненадання дозволу на працевлаштування допускається апеляція.

 4) Дозвіл на працевлаштування

 Видається тільки територіально відповідним відділенням Центру Зайнятості, у окрузі якого іноземець виконуватиме роботу. Він:

 - містить ідентифікаційні дані іноземця, місце виконання роботи, вид роботи, ідентифікаційні дані працедавця, у якого іноземець виконуватиме роботу, період, на який видається, та інші дані, необхідні для виконання роботи;

 - не переноситься;

 - видається на певний період, максимально на один рік; іноземець може звертатися багато разів по продовження дозволу на працевлаштування;

 - діє лише для роботи у працедавця, який вказаний у рішенні; це стосується і виду, і місця виконання роботи. Якщо у період перед закінченням терміну дії дозволу на працевлаштування змінюються якісь умови, вказані у цьому дозволі, то іноземець повинен подати місцевому відділенню Центру Зайнятості заяву про видачу нового дозволу на працевлаштування;

 - Сезонним працівникам, які влаштовуються на роботи, що залежать від різних пір року, видається на період до шести місяців у календарному році, можна його видати і повторно у тому разі, якщо між окремими працевлаштуваннями пройде не менше шести місяців.

 Дозвіл на працевлаштування не можна видати іноземцеві, який:

 - подав заяву про надання притулку на території ЧР (ця умова діє 12 місяців від дня подання такої заяви)

 - не дотримав якоїсь умови, встановлених законом про працю для видачі дозволу на працевлаштування.

 Дія дозволу на працевлаштування припиняється у тому випадку, якщо:

 - закінчиться період, на який він був виданий;

 - припиняться трудові відносини перед закінченням періоду, на який він був виданий;

 - закінчиться період, на який був виданий дозвіл на перебування;

 - буде втрачене право на перебування.

 Центр Зайнятості може відібрати дозвіл на працевлаштування, якщо праця виконується у суперечності з ним, або ж якщо він був виданий на основі неправдивих даних. Оскарження рішення про відібрання дозволу не припиняє дію такого рішення.

 5) Продовження дії дозволу на працевлаштування на території Чеської Республіки

 Звертатися по продовження дії дозволу на працевлаштування можна найраніше за 3 місяці та найпізніше за 30 днів перед закінченням терміну дії виданого дозволу. Умовами є виконання роботи за тією ж спеціальністю, за тим самим видом трудових відносин, тим самим працівником та у того ж працедавця. Центр Зайнятості під час обговорення заяви бере до уваги ситуацію на ринку праці, тобто чи реєструє на даний момент претендента на роботу, для якого б підійшло це конкретне робоче місце, дотепер зайняте іноземцем.

 Для подання заяви про продовження дозволу на працевлаштування необхідно, щоб Центр Зайнятості дозволив працедавцеві продовжувати працевлаштовувати громадян третіх країн і гарантія, що працедавець і надалі надаватиме роботу іноземцю. Використовується той самий бланк, як і у випадку заяви про дозвіл на працевлаштування. У цьому випадку адміністративний внесок складає 250 крон чеських.


Перейти на початок сторінки

Переглядів: 1995

Коментарі до статті:

Добавте свої коментарі:

Введіть значення сумми чисел вказаних на картинці

Останні зміни

З Великоднем!

Фахівців з української політики відтепер готуватимуть у Брно

Український народний дім у Празі.

Страхи Віктора Януковича

Захист українських мігранток по-чеськи

Архів

2020-04

2016-08

2015-12

2012-05

2012-03

2012-02Виділить орфографічну помилку мишкою та натисніть Ctrl+Enter. Зробимо мову чистішою!